GEBRUIKSVOORWAARDEN
Laatst bijgewerkt op 2 december 2020

*DISCLAIMER

Een brandblusser moet aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet hij rood zijn en een zichtbare gebruiksaanwijzing hebben. Een designblusser is dus geen vervanging van de rode brandblusser


OVEREENKOMST MET DE VOORWAARDEN
Deze gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en ITW Company, die zaken doet als Designblussers ("Designblussers", "wij", "ons" of "onze ”), Met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de website http://www.fireless-amsterdam.com en elk ander mediaformulier, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt of anderszins daarmee verbonden (gezamenlijk, de site"). U stemt ermee in dat u door de site te bezoeken, al deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.


Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt" -datum van deze gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van het recht om specifieke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en akkoord te zijn gegaan met de wijzigingen in de herziene gebruiksvoorwaarden door uw voortdurende gebruik van de site na de datum waarop dergelijke herziene gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd.
De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting binnen dat rechtsgebied of land. . Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Site vanaf andere locaties, dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De site is niet aangepast om te voldoen aan branchespecifieke voorschriften (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), enz.), Dus als uw interacties zouden zijn onderworpen aan dergelijke wetten, mag u dit niet doen. gebruik deze site. U mag de site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).
De site is bedoeld voor gebruikers die minstens 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin ze wonen (doorgaans jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van en onder direct toezicht staan ​​van hun ouder of voogd om de site te gebruiken. Als u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze gebruiksvoorwaarden laten lezen en ermee akkoord gaan voordat u de site gebruikt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en is alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "inhoud") en de handelsmerken, service. merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten, en internationale verdragen. De inhoud en de merken worden op de site aangeboden "AS IS", uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de site en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de site te gebruiken, krijgt u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van elk deel van de inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de site, de inhoud en de merken.

VERKLARINGEN VAN DE GEBRUIKER
Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) alle registratie-informatie die u indient waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; (2) u zult de juistheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken; (3) u heeft de wettelijke bevoegdheid en gaat ermee akkoord deze gebruiksvoorwaarden na te leven; (4) u bent niet jonger dan 13 jaar; (5) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont, of als u minderjarig bent, heeft u ouderlijke toestemming gekregen om de site te gebruiken; (6) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (7) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden; en (8) uw gebruik van de site is niet in strijd met enige toepasselijke wet of regelgeving.
Als u informatie verstrekt die niet waar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig ​​of toekomstig gebruik van de site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE
Mogelijk moet u zich registreren op de site. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een ​​gebruikersnaam die u selecteert te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

PRODUCTEN
We doen er alles aan om de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten die op de site beschikbaar zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zijn, en uw elektronische display geeft mogelijk niet nauwkeurig de werkelijke kleuren en details van de producten. Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en we kunnen niet garanderen dat de artikelen op voorraad zijn. We behouden ons het recht voor om producten op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen. De prijzen voor alle producten zijn onder voorbehoud.

AANKOPEN EN BETALING
We accepteren de volgende betalingswijzen:
- PayPal
- Mastercard
- Visa
- IDEAAL
- Apple Pay

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de site worden gedaan. U stemt er verder mee in om de account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betaalmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Omzetbelasting wordt toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist. We kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zijn in euro's.
U stemt ermee in om alle kosten te betalen tegen de op dat moment geldende prijzen voor uw aankopen en eventuele verzendkosten, en u machtigt ons om de door u gekozen betalingsprovider in rekening te brengen voor dergelijke bedragen bij het plaatsen van uw bestelling. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of fouten in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al een betaling hebben aangevraagd of ontvangen.
We behouden ons het recht voor om elke bestelling die via de site wordt geplaatst, te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde betaalmethode en / of bestellingen die hetzelfde factuur- of verzendadres gebruiken. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

TERUGSTUURBELEID
Lees ons retourbeleid op de site voordat u iets koopt.

VERBODEN ACTIVITEITEN
U mag de site niet openen of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor wij de site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons zijn onderschreven of goedgekeurd.
Als gebruiker van de site stemt u ermee in om:
1. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
2. Maak enig ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en / of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het creëren van gebruikersaccounts met geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.
3. Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de site.
4. Gebruik de site om te adverteren of om goederen en diensten te verkopen.
5. Omzeilen, uitschakelen of anderszins interfereren met beveiligingsgerelateerde functies van de site, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige inhoud verhinderen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en / of de inhoud ervan.
6. Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of links naar de Site.
7. Bedrieg, bedrieg of misleid ons en andere gebruikers, vooral in elke poging om gevoelige accountinformatie te achterhalen, zoals gebruikerswachtwoorden.
8. Maak oneigenlijk gebruik van onze ondersteunende diensten of dien valse meldingen van misbruik of wangedrag in.
9. Neem deel aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
10. De site of de netwerken of services die met de site zijn verbonden, verstoren, verstoren of een onnodige belasting veroorzaken.
11. Probeer je voor te doen als een andere gebruiker of persoon, of gebruik de gebruikersnaam van een andere gebruiker.
12. Uw profiel verkopen of anderszins overdragen.
13. Gebruik alle informatie die van de site is verkregen om iemand anders lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
14. Gebruik de site als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de site en / of de inhoud op andere wijze voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.
15. Ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren van de software die op enigerlei wijze deel uitmaakt van de site.
16. Poging om maatregelen van de Site te omzeilen die bedoeld zijn om de toegang tot de Site of enig deel van de Site te voorkomen of te beperken.
17. Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van enig deel van de Site aan u.
18. Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechtenkennisgeving van alle inhoud.
19. Kopieer of pas de software van de site aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
20. Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal, inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (continu posten van repetitieve tekst), die het ononderbroken gebruik en genot van een partij van de Site of wijzigt, schaadt, verstoort, wijzigt of interfereert met het gebruik, de kenmerken, functies, de werking of het onderhoud van de Site.
21. Materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1 × 1 pixels, webbugs , cookies of andere gelijkaardige apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms").
22. Behalve als het resultaat kan zijn van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruikt, start, ontwikkelt of distribueert u enig geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot, enige spider, robot, cheat utility, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de Site , of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
23. Naar onze mening ons en / of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schade toebrengen.
24. Gebruik de site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.

DOOR DE GEBRUIKER GEGEVEN BIJDRAGEN
De site biedt gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal naar ons of op de Site te maken, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle bijdragen die u verzendt, worden behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van de site. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarbij dat:
1. De creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen vormen geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, handelsgeheim , of morele rechten van een derde partij.
2. U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te autoriseren om uw bijdragen te gebruiken op een manier die door de site wordt overwogen en deze gebruiksvoorwaarden.
3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en / of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw bijdragen mogelijk te maken op welke manier dan ook. door de site en deze gebruiksvoorwaarden.
4. Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van uitnodiging.
6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
7. Uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.
8. Uw bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse mensen te promoten.
9. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
10. Uw bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
11. Uw bijdragen bevatten geen materiaal dat om persoonlijke informatie vraagt ​​van iemand onder de 18 jaar of mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
12. Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet inzake kinderpornografie of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
13. Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
14. Uw bijdragen zijn niet in strijd met of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet of regelgeving.

Elk gebruik van de Site of het Marketplace-aanbod in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder andere resulteren in beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site en het Marketplace-aanbod te gebruiken.

BIJDRAGE LICENTIE
U en de site komen overeen dat we alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt, mogen openen, opslaan, verwerken en gebruiken volgens de voorwaarden van het privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).
Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de Site in te dienen, gaat u ermee akkoord dat we dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder dat u hiervoor een vergoeding ontvangt.
We claimen geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die aan uw bijdragen zijn gekoppeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verklaringen of verklaringen in uw bijdragen die u op enig gebied van de site verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de site en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te ontheffen van alle verantwoordelijkheid en af ​​te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.


RICHTLIJNEN VOOR REVIEWS
We kunnen u gebieden op de site aanbieden om recensies of beoordelingen achter te laten. Bij het plaatsen van een recensie moet u aan de volgende criteria voldoen: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon / entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw recensies mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, beledigende of haattaal bevatten; (3) uw recensies mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw recensies mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten; (5) u mag niet aangesloten zijn bij concurrenten als u negatieve recensies plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van uw gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne opzetten om anderen aan te moedigen om positieve of negatieve recensies te plaatsen.
We kunnen beoordelingen naar eigen goeddunken accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht reviews te screenen of reviews te verwijderen, zelfs als iemand reviews aanstootgevend of onnauwkeurig vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijk onze mening of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om op welke manier dan ook te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden, weergeven, uitvoeren, en / of alle inhoud met betrekking tot recensies verspreiden.

WEBSITE ONDERHOUD
We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de site te controleren op schendingen van deze gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van uw Bijdragen of een deel daarvan weigeren, de beschikbaarheid ervan beperken of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site en het marktplaatsaanbod te vergemakkelijken.


PRIVACYBELEID
We geven om gegevensprivacy en -beveiliging. Door de Site of het Marketplace-aanbod te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid dat op de Site is geplaatst en dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houd er rekening mee dat de site en het marktplaatsaanbod in Nederland worden gehost. Als u de Site of het Marketplace-aanbod opent vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetgeving in Nederland, dan bent u door uw voortdurende gebruik van de Site het overdragen van uw gegevens naar Nederland, en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Nederland. Verder accepteren, vragen of vragen we niet bewust informatie van kinderen of verkopen we niet bewust kinderen. Daarom, in overeenstemming met de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act, zullen we die informatie zo snel mogelijk van de Site verwijderen als we daadwerkelijk weten dat iemand jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt zonder de vereiste en verifieerbare ouderlijke toestemming. is redelijk praktisch.


DUUR EN BEËINDIGING
Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR ONZE ENIGE DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN HET AANBIEDINGEN OP DE MARKT (MET INBEGRIP VAN HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) OM WELKE REDEN OF ZONDER REDEN, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKING VOOR SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE EN DE AANBIEDINGEN OP DE MARKT BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, HEEFT GEPLAATST, NAAR ONZE ENIGE BESCHRIJVING.
Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u mogelijk handelt namens de derde. partij. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om gepaste juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot civiele, strafrechtelijke en gerechtelijke verhaalsmogelijkheden.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om het gehele of een deel van het Marktplaatsaanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site of het marktplaatsaanbod.
We kunnen niet garanderen dat de Site en het Marketplace-aanbod te allen tijde beschikbaar zullen zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Site of het Marketplace-aanbod op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bijwerken, opschorten, stopzetten of anderszins wijzigen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site of het Marketplace-aanbod tijdens een downtime of stopzetting van de Site of het Marketplace-aanbod. Niets in deze gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een verplichting om de site of het marktplaatsaanbod te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of releases in verband daarmee te verstrekken.

TOEPASSELIJK RECHT
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats in de EU is en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door de verplichte bepalingen van de wet in uw land tot verblijf. ITW Company en u komen beide overeen zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Amsterdam, wat betekent dat u een claim kunt indienen om uw rechten op het gebied van consumentenbescherming te verdedigen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden in Nederland of in het EU-land waarin u woont.

GESCHILLENBESLECHTING
Informele onderhandelingen
Om de oplossing te versnellen en de kosten te beheersen van een geschil, controverse of claim met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden (elk een 'Geschil' en gezamenlijk de 'Geschillen') die door u of ons (individueel, een 'Partij' en gezamenlijk , de “Partijen”), komen de Partijen overeen om eerst te proberen te onderhandelen over een Geschil (behalve die Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.
Bindend besluit
Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de partijen bij dit contract zal worden beslecht door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met de arbitrage- en interne regels van het Europees Arbitragehof dat deel uitmaakt van het Europees Arbitragecentrum met zetel te Straatsburg, en die van kracht zijn op het moment dat de arbitrageaanvraag wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule een aanvaarding inhoudt. De plaats van arbitrage is Amsterdam, Nederland. De proceduretaal is Nederland. Toepasselijke regels van materieel recht zijn Nederlands recht.
Beperkingen
De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt is tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal geen enkele arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of autoriteit voor een Geschil om te worden beslecht op basis van class action of om gebruik te maken van class action-procedures; en (c) er is geen recht of autoriteit om een ​​Geschil voor te leggen in een vermeende vertegenwoordigende hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen.
Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage
De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen, bindende arbitrage: (a) alle geschillen die bedoeld zijn om de intellectuele eigendomsrechten van een partij af te dwingen of te beschermen, of betreffende de geldigheid ervan; (b) elk geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeautoriseerd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een ​​geschil te beslechten dat onder dat deel van deze bepaling valt dat als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd en een dergelijk geschil zal worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen de genoemde rechtbanken. jurisdictie hierboven, en de partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.


CORRECTIES
Er kan informatie op de site staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op het Marketplace-aanbod, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

DISCLAIMER
DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN AS-IS EN ZOALS BESCHIKBAAR BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE-DIENSTEN OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE LINKS AAN DEZE SITE EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN 2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN / OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN / OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VANAF DE SITE, (5) ELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJANPAARDEN OF DERGELIJKE DIE KUNNEN WORDEN DOORGEZONDEN NAAR OF VIA DE SITE DOOR EEN DERDE, EN / OF ( 6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN IEDERE INHOUD EN MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD DIE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE, AANVAARDEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDEN GECONTROLEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE WORDT GEGEVEN IN ANDERE EN ADVERTENTIEVERMELDING EEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ELKE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, DIENT U UW BESTE OORDEEL TE GEBRUIKEN EN WAAR PAS OP TE OEFENEN.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEURS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, BIJZONDERE, BIJZONDERE OF STRAFSCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONGEACHT IETS MET HET HIERIN VERVAT, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT U AAN ONS HEEFT BETAALD. BEPAALDE WETTEN IN DE VS EN INTERNATIONALE WETGEVING STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

VRIJWARING
U stemt ermee in ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten 'vergoedingen en onkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de site; (2) schending van deze gebruiksvoorwaarden; (3) enige schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) een openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site waarmee u via de Site bent verbonden. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen over elke kwestie waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderhevig is aan deze vrijwaring zodra we er kennis van nemen.


GEBRUIKERSGEGEVENS
We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de prestaties van de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de site. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons dat voortvloeit uit een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN
Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails naar ons en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U STEMT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, ORDERS EN ANDERE GEGEVENS, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEID EN GEGEVENS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische records vereisen, of op betalingen of het toekennen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

GEBRUIKERS EN INWONERS VAN CALIFORNIË
Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van de California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

DIVERSEN
Deze gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de site of met betrekking tot de site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Als wij enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze gebruiksvoorwaarden werken voor zover toegestaan ​​door de wet. We kunnen te allen tijde een of meer van onze rechten en plichten aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of een deel van de bepaling scheidbaar geacht van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van voorzieningen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschapsrelatie ontstaan ​​tussen u en ons als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de site. U gaat ermee akkoord dat deze gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat we ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk hebt op basis van de elektronische vorm van deze gebruiksvoorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen om deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

NEEM CONTACT MET ONS OP
Om een ​​klacht over de site op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de site te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via:
ITW Company 
Kamer van Koophandel: 76978559
Nederlands fiscaal nummer: NL003129815B53
Amsterdam, Nederland
info@designblussers.com